Het is nu dé tijd om bomen te planten! Zo zorg je voor een topstart van de boom!
Gratis bezorgd vanaf €450
3 maanden aangroeigarantie*
Geleverd uit eigen kwekerij

Algemene voorwaarden

Hieronder wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan als wij de boom moeten planten:

 • De plaats waar de boom geplant moet worden moet vrij zijn van kabels, puin, oude wortels, stronken, worteldoek, straatwerk, grind, etc. De grond moet minimaal 50cm vrij zijn van bovenstaande en dat deze plek goed waterdoorlatend is.
 • Overgebleven grond word niet afgevoerd.
 • De plek waar de boom geplant wordt moet makkelijk te bereiken zijn, zodat wij de boom zonder beschadiging op de juiste plek kunnen krijgen.
 • Als u gebruik maakt van deze aanplantservice is de levertijd 6 werkdagen. Hiervoor nemen wij contact met u op.
 • In Nederland leveren wij binnen 6 werkdagen. In België leveren wij standaard binnen 10 werkdagen.

Algemeen

 • Alle producten van Bomendael zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
 • De producten die door Bomendael geleverd worden blijven eigendom van Bomendael totdat de volledige factuur is betaald.
 • Bomendael kan altijd een gedane bestelling ontbinden.
 • De aanplantservice is gebaseerd op voorwaarde dat de ondergrond waar de bomen komen te staan is voorbewerkt en er geen beplanting, puin, kabels, funderingen, wortels, tegels etc. aanwezig zijn. Mochten er tijdens het aanplanten onverwachte tegenslagen hierover zijn, dan kan dit zonder tegenspraak in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Bomendael is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan van de geleverde bomen (verdere uitleg staat onder het kopje ‘garantie’).
 • Bomendael is niet aansprakelijk voor het beschadigen van kabels en leidingen etc. tijdens het aanplanten van onze producten.
 • Indien Bomendael aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bomendael beperkt tot maximaal 1,5 keer de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt na afloop van twee maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Garantie

 • Bomendael is niet aansprakelijk voor geleden storm- of vorstschade.
 • Als er een boom geleverd is door Bomendael en deze niet is aangeslagen kunt u dit melden bij ons. Als u voor 15 juni aangeeft dat een boom niet is uitgelopen wordt deze tegen transportkosten opnieuw geleverd. Dit geldt alleen het eerste groeijaar.
 • Bij een melding na 15 juni worden de bomen niet meer vergoed, maar proberen we samen met de klant tot een passende oplossing te komen.

Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling heeft voor bomendael.com
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Onze website is weer open vanaf maandag 00:00 uur. We hopen u binnenkort terug te zien.

We wensen u een goede zondag toe.

illustratie-boom-klein